♥ احــ ــــسـ♥ـاسات خـــ ـفــتـه♥
پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
♥ ♥ ♥

 

جایی برای بیان همه ی احساس ها ............

+ 17:43 || saghar
چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1391
عجلـــه نکن!...
اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید…

زیاد عجله نکن…

یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه…..

 

+ 10:4 || saghar
پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
ضد پسر!!
+ 19:20 || saghar
پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
دلــخــوشمـــ...
دِلــخــوشَـمــــ کـه هَـرچــــه از مَـن دور از شَـوے

آن سـ ـ ـوےکُرۀ زَمیـن

بـه مَـن نَـزدیـکـــتـَـر می شـَوی !

فـَقـَطـ  مـیـــتـرسَـمــ ــ ـ

مَـ ــبـــادآ گـــآلـیــله اِشـتـبـــاه کَـردِهــ بـاشــ ــد

 

+ 18:41 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
سوختن...
گاهی دوست دارم بدون پک زدن

فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد ...

شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من ؛

شاید آخر قانع شدم!...+ 7:47 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
فاصلـــ ــهــ...
دوست داشتم تو را

به اندازه دوست داشتنم

در آغوش بگيرم

اما ،

چقدر فاصله دارم از تو

آنقدرکه فقط

لبخند هاي تو را مي بينم...!

 


+ 7:31 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
...
هميشه حرف هايت را

تمام مي کردي باسه نقطه ...

مي بيني ...

من هم يادگرفته ام ...

از اين به بعد تمام دلتنگيم را

پنهان مي کنم پشت اين سه نقطه ها ...!

 

+ 6:50 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
صدایــ ــم کن...
امـــــــــــــروز....

با همه ي ......

دنـيــــــــا ....

قهــــــرم

امــــــــــا.....

تــــــــــو .....

صدايــــــمـ کــن .....

بـــــــــرمـي گـــــــــــــردم . . .


+ 6:38 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
رد پایت...
با هیچ بارانی

ردپایت از کوچه های قلب و خاطرم پاک نمیشود

پس تنها ادامه میدهم

در زیر این باران حتی

به درخواست چتر هم جواب رد میدهم

میخواهم تنهاییم را

به رخ این هوای دو نفره بکشم...!

 

+ 5:57 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
فرار...
گاهی آدم دلش می خواهد

کفش هایش را در بیاورد

و یواشکی،

نوک پا،نوک پا

از خودش دوووووور شود

بعد بزند به چاک....!

+ 5:29 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
در رویایت...
در رویاهایت جایی بریم باز کن

جایی که عشق را بشود،

مثل بازی های کودکی

باور کرد.

خسته شدم از بی جایی!

 

 


+ 5:7 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
بن بست...
خسته ام

از این پیاده روهایی که

هیچ گاه به پایان نمیرسند!

دلم

بن بست می خواهد!

 

+ 5:3 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
تمام کرده...
دیگر تلاش نکن

آسوده

پای غرورت را

از خرخره احساسم

بردار!

فکر می کنم

دیگر تمام کرده است!

 

+ 4:51 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
مرگ احساس...
من باز هم فریب خورده ام

احساسم باز هم مرا بازی داد

او خودش را به مردن زده بود،

احساس لعنتی ام

هنوز نمرده بود!

 


+ 4:40 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
فریـــ ـــاد..
آن قدر فریادهایم را

خورده ام

که اگر در چشمانم نگاه کنی

کـــــــــر می شوی!

+ 4:36 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
حسرتـ داشتـــن...
گناهـــــش گـــــردن خـــــودش...


آنـــــروز روزه بـــــودم كـــــه


حســـــرت داشتنـــــش را خـــــوردم!...


+ 3:57 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
جای خالیت...
جــــــــآی خالیـــَت....

مـــثلـِ کَفشِ ^ سینــــــــدرلآ ^ اَندازهـ هیچـ یک اَز

مَردُم شَـــــهر نَــشُد....

حَــــــتی بهـ زور ....

 

+ 3:19 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
قاتل...
مــزاحـمـ آدمــی کهـ

مشـغـول فــرامــوش کــردن است

نـشـویــــد....

هـیـچ قـاتـلـی دوس نــدارد

هـنـگـام کـشـتـن کـسـی

مـزاحـمــش شــود!

 


+ 2:43 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
من عاشق نیستم...
مـن! عاشـق نیسـتــم . . .

فقـط گاهی حرف تـو که می شـود

دلـم مثـل ایــنکه تـب کنـد!

گـرم و سـرد می شـود . . .

آب مــی شـود . . .

تــنگ مــی شــود...!


+ 2:25 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
روبراهم...
حالم را پرسیدند

گفتم: روبراهم!

کسی نمیداند...

رو به راهی که تو رفته ای!!!

 

+ 2:1 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
تنهایی...
چقدر بــــــده که تو میتـــــونی خودتــــو خر کنی..

داغـــون کنــــی...

بدبخــــت کنی...

اما نمیتــــونی؛ خودتو بغــــل کنی...

آروم کنــــی...


از تنهایـــــی در بیـــاری...!

 


+ 1:41 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
نامــرد...
بــا خودم میگویــم :

 

نــامـرد را برعـکس کنی درمــاﻥ میشــود .

 

پس میگــذارم در خیـــالم همـاﻥ نـــامـرد بمــانی ..

 

کسی چــه میفهمــد ایـن نـــامـرد همــان درمان من است!!

!

+ 1:30 || saghar
سه شنبه هفتم شهریور 1391
مرا از من نگیــــر...
اینجـــــــا در قلبــــــــ منــ حـــــــد و مــــــرزی بــــــرای

حضـــــــور تــــــو نیستـــــ ...

بــه منــــ نگـــــو کــــهـ چگـــــــونهـ بــــی تـــــــو

زیستنــــ را تمــــرینــ کنـــــم...

مگـــــــر مــــــاهی بیـــــرونــ از آبــــ میتـــوانــــد نفســـ

بکشــــد؟؟؟...

مگـــــــر میشـــــود هـــــــوا را از زندگیـــــم بــــرداری

و منــــ زنــــــــده بمــــــانم؟؟؟...

بگــــــو معنـــــــی تمریــــنـــ چیستـــــ؟؟؟

بریـــــدن از چــــــه چیـــــز را تمرینـــــ کنــــم؟؟؟

بریـــــدنــ از خــــــودمـ را؟؟؟

 

مگـــر همیشـــه نگفتـــم کــه تـــــــو هــم پــاره ایـ از

تنــ منــی؟؟؟

ازمنــ نپــرسـ اشکـ هـایم را بـرای چــه بـه پـƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒـروانـه هــا

هدیــه میـــدهم...

همــه میــدانند کــه دوریـ تــــــو روحــم را مــی آزارد...

تــــــو خــود پــƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒــروانــه هــا

را بــه منــ سپــردی

کــه میهمــان لحظه هــای بی کســی ام باشنــد...

نگــاهتــ را از چشــم منــ برنــدار...

مــرا از منـــ نگیــــر...

 

هـــوای ســرد اینجــــا را دوستـــ نـــدارم...

مـــرا عاشقـــانهـ در آغــوشـ بگیـــر که سختـــ تنهـــام...

+ 0:42 || saghar
دوشنبه ششم شهریور 1391
اشک نمی ریزم...

به انتهــــــای بـودنم رسیــده ام…

 

امــــــا …

 

اشکــ نمــی ریــزم…

 

پنهــان شــده ام پشتـــ لبخنــدی کهــ درد میکنـــد…

 

+ 10:27 || saghar
دوشنبه ششم شهریور 1391
پینوکیوی بیچاره...

سرت را بالا بگیر

سینه را سپر کن


صدایت را بینداز ته حلقت و فریاد بزن :

" من فراموشش کردم ! "
.
.
.

بعد راست بینی ات را بگیر و


تا ته بی نهایت برو ...

پینوکیوی بیچاره !

 

+ 6:48 || saghar
دوشنبه ششم شهریور 1391
انتخاب...

درگیر رویای توام

منو دوباره خواب کن

دنیا اگه تنهام گذاشت

تو منو انتخاب کن

دلت از آرزوی من

انگار بی خبر نبود

حتی تو تصمیمای من

چشمات بی اثر نبود

خواستم بهت چیزی نگم

تا با چشام خواهش کنم

درا رو بستم روت تا

احساس آرامش کنم

باور نمی کنم ولی

انگار غرور من شکست

اگه دلت میخواد بری

اصرار من بی فایدست

هر کاری میکنه دلم

تا بغضمو پنهون کنه

چی میتونه فکر تو رو

از سر من بیرون کنه

یا داغ رو دلم بذار

یا که از عشقت کم نکن

تمام تو سهم منه

به کم قانعم نکن

 

+ 3:20 || saghar
دوشنبه ششم شهریور 1391
هی فلانی...!!

هـی فــلــانـی...


تـو خـیـلـی خــوب بــودی؛

امــا
...

تــنـهـا چـیــزی کـهــ نــداشـتــی لـیـاقــت بـود!!!

+ 1:53 || saghar
جمعه سوم شهریور 1391
اشک...بغض...احساس...

بعضی چیزا رو نمی شه نوشت

بعضی چیزا رو نمی شه گفت

بعضی چیزا رو فقط می شه احساس کرد

بعضی بغضا رو نمی شه شکست

بعضی بغضا رو فقط باید قورت بدی

بعضی دردا رو نمی شه فریاد زد

بعضی دردا رو فقط می شه اشک ریخت.....

 

+ 0:27 || saghar
چهارشنبه یکم شهریور 1391
میان دلـــــــ ـــــــم...

چه خوش خیـــــــ ـــــال است!

فاصله را میگویم.....

به خیالــــــش تو را از مـــــــــ ـــن دور کرده..

نمیداند تو جایت امــــ ـــــــــن است.....!!

اینجا...!میان دلـــــــ ـــــــم.

...


+ 13:4 || saghar
چهارشنبه یکم شهریور 1391
خوبے؟!
چہ لـפـظہ ے درد آوریہ...

اوטּ لـפـظہ ڪہ میپرسہ:خوبے؟!

پنج خط تایپ میکنے ولے بہ جاے "enter"

همہ رو پاڪ میڪنے و مینویسے:

خوبمـ مرسی؛تو خوبے؟
!!

+ 8:1 || saghar
کدهــآے مهســـآیے

کــدموس مهســـآیے